INFÀNCIA

El Departament d’Infància gestiona tres serveis: les escoles bressol, els espais lleure i l’Espai lúdic.

Les Escoles Bressol atenen les necessitats bàsiques dels infants i vetllen per un desenvolupament global de les nenes i els nens amb estreta col·laboració amb els pares.

Els Espais Lleure donen resposta a les famílies que, per motius laborals, no poden recollir els infants a les escoles. Són espais de joc col·lectiu i educatiu que proposen als infants gaudir d’activitats diverses i d’interès, en horari extraescolar. Utilitzen el joc com a eina fonamental per col·laborar en el desenvolupament de la personalitat de l’infant.

L’Espai lúdic és lliure i d’entrada gratuïta i ofereix un espai tancat perquè els infants de 6 a 12 anys puguin jugar. També ofereix tallers de treballs manuals.