A quins serveis i ajudes socials puc accedir?

1. Servei d’Informació, Orientació i Assessorament

Facilita informació i assessorament tècnic sobre els drets de les ciutadanes i ciutadans i per accedir als recursos socials, tant a nivell parroquial com nacional.

Vies per accedir al servei:

    • Trucant al 890 896
    • Desplaçant-se al Departament d’Acció Social

                Horari: de dilluns a dijous de 8h a 13.30h i de 14.30h a 16.30h i divendres de 8h a 15h.

 

2. Prestacions i Ajudes Socials

Estan adreçades a les persones en situació de necessitat social. Faciliten l’accés a serveis i equipaments que depenen del Comú, amb conveni amb el Comú o que són prestadors de servei.

 

Tipus de prestacions

 

  • Prestacions de caràcter general per al finançament dels següents conceptes:

a) Lloguer de l’habitatge principal.

b) Alimentació, productes d’higiene personal i de la llar, i productes per a nadons.

c) Equipaments de la llar.

d) Productes de farmàcia i parafarmàcia, sempre que aquests no siguin finançats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

e) Taxes i tributs.

f) Altres prestacions de caràcter general, sempre que aquestes tinguin un caràcter urgent per adreçar una situació de vulnerabilitat.

 

  • Prestacions per a persones amb discapacitat i gent gran:

a) Bons per a prestacions tecnològiques i promoció de l’accessibilitat.

b) Exoneració de l’impost de foc i lloc i de les taxes d’higiene i enllumenat si la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) considera que la persona amb discapacitat té un grau de menyscabament del 33% o superior.

 

  • Prestacions per a la gent gran:

a) Bons per ajudes a llar.

b) Exoneració del pagament de serveis comunals.

 

  • Prestacions per a famílies amb fills a càrrec:

a) Material educatiu

b) Material esportiu i cultural

c) Reforç escolar

d) Activitats esportives i culturals

e) Guarda d’infants

f) Transport en vehicles col·lectius

 

  • Prestacions econòmiques per a la joventut:

a) Emancipació

b) Formació

c) Transport

 

 

 Consulta el Reglament de fixació de l’import màxim de les prestacions socials econòmiques aquí 

 

 Descarrega't la sol·licitud de prestacions socials aquí