Equip Comunal 2024-2027

Equip de govern

Rosaweb

Rosa Gili Casals
Cònsol major i consellera d’Urbanisme, Accessibilitat, Habitatge i Cadastre

Quinweb

Quim Dolsa Moya
Cònsol menor i conseller de Finances, Compres i TIC

Magdaweb

Magda Mata Font
Consellera major i consellera de RH, Acció Social i Vall del Madriu

Valentiweb

Valentí Closa Rodríquez
Conseller menor i conseller de Cultura i Promoció Econòmica

Davidweb

David Pérez Casas
Capità de deseners i conseller de Medi Ambient i Manteniment d’edificis

Lauraweb

Laura López Ambatlle
Consellera d’Esports i Servei de Tràmits

Ramonweb

Ramon Tena Pera
Conseller de Joventut i Ciutadania

Marc González

Marc González Soto
Conseller de Serveis comunals i Aparcaments

Mariaweb

Maria Carriço de Macedo
Consellera d’Infància i Gent Gran

Annaweb

Anna Garcia Ricart
Consellera de comú

Gemmaweb

Gemma Bofarull Bordes
Consellera de comú

Gabrielweb

Gabriel Guerrero Ruiz
Conseller de comú