Modificació del Reglament intern del Servei Circulació

Reglament del 26-11-2009 de modificació del Reglament intern del Servei Circulació

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, títol segon, capítol segon, article cinquè; Vist el Decret de modificació del Reglament del sistema d’avaluació de l’acompliment, de data 26 de novembre del 2009,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 26 de novembre del 2009, ha acordat MODIFICAR i CONFIRMAR el Reglament intern del Servei de Circulació del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 16 d’abril del 2007, com segueix:


Article 1.-

L’Annex núm. 1, Taula salarial dels Servei de Circulació, queda establerta com segueix:

Servei de Circulació

 

 

 

 

 

Taula salarial anual

Complement

Límit inferior A+B

Complement C

Límit superior A+B+C

A

B

Grup funcional

Nivell de classificació

Base retributiva

Complement de lloc

Banda mínima

Màxim compl. Millora

Banda màxima

Grup A

VII

29.738,34

4.131,14

33.869,42

8.975,46

42.844,88

VI

29.738,34

 

29.738,34

6.527,56

36.265,90

Grup B

V

21.591,27

2.478,07

24.069,34

5.167,63

29.236,97

IV

21.591,27

 

21.591,27

4.623,71

26.214,98

Grup C

III

14.311,63

5.699,89

20.011,52

4.242,94

24.254,46

II

14.311,63

2.849,94

17.161,57

3.617,38

20.778,95

I

14.311,63

 

14.311,63

2.991,82

17.303,45

Disposició final única
El present Reglament entrarà en vigor el mateix de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes - Engordany, 26 de novembre del 2009.