El Comú defineix la fórmula per calcular el preu del lloguer assequible en base al salari mínim

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda el reglament per l’aplicació de la bonificació sobre l’impost de la construcció per a noves edificacions o per l’ampliació de les ja existents que es destinin a lloguer a preu assequible. Aquest reglament defineix una fórmula matemàtica per calcular el preu d’un lloguer assequible en edificis plurifamiliars a la zona de la vall central amb l’objectiu que només aquelles promocions de pisos que s’ajustin a aquest paràmetre es puguin beneficiar de les bonificacions de l’impost de la construcció. Fins ara, la rebaixa sobre aquesta quota tributària, segons la llei de finances comunals, s’aplicava a qualsevol nova construcció que es destinés a lloguer, independentment del preu dels pisos, el que significava que també se’n beneficaven les promocions de pisos de lloguer de luxe.

Amb el nou reglament s’estableix el preu del metre quadrat de lloguer assequible en funció dels ingressos de les famílies. En detall, el metre quadrat del lloguer assequible es calcula sobre la base del 33% dels ingressos d’una unitat familiar composta per dues persones que cobren el sou mínim i amb un habitatge de 80 m2 que tingui entre dues i tres habitacions. L’equip comunal ha utilitzat aquestes premisses perquè entén que una parella que cobra el salari mínim ha de poder viure dignament a la parròquia i perquè considera que l’administració no ha de bonificar a aquells promotors que busquen l’especulació. En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, ha assenyalat que “el que pretenem amb aquest reglament és recolzar el que creiem que és necessari per a la parròquia i no el luxe que ens allunya de la realitat de la gent”.

Amb el salari mínim actual el preu per metre quadrat resultant d’aquesta fórmula és d’11,35 euros, de manera que totes les noves construccions que posin els pisos a un lloguer igual o inferior a aquest preu obtindran la bonificació sobre l’impost de construcció del 70%, mentre que els habitatges a preus superiors no se’n podran beneficiar. El reglament també marca una fórmula similar per al preu dels aparcaments i dels trasters amb l’objectiu d’evitar que els propietaris puguin utilitzar aquests dos elements per encarir el preu final de l’habitatge. Únicament es permetrà actualitzar el preu amb l’IPC sempre i quan la xifra resultant no superi, en cap cas, el preu assequible definit amb la fórmula del reglament.

Un altre requisit per poder-se beneficiar de la bonificació és que el 80% de la superfície edificable es destini al lloguer a preu assequible. Així mateix, l’obligat tributari ha de mantenir aquest destí durant un període mínim de deu anys naturals consecutius. Per controlar que aquestes premisses es mantenen, tant el propietari com l’inquilí, hauran de presentar el contracte de lloguer al Comú. A més, el propietari que vulgui beneficiar-se de la rebaixa de l’impost haurà de presentar un aval bancari per la mateixa quantitat de la bonificació al Comú. En cas que el propietari incrementi el preu per sobre del que marca la fórmula o modifiqui el destí de l’habitatge de lloguer a venda, la corporació executarà l’aval bancari i, per tant, recuperarà la bonificació.

La sessió del consell de comú també ha servit per aprovar la compra d’un terreny al Camí de la Plana. Es tracta d’una parcel·la de 97,82 metres quadrats que s’ha adquirit per 51.000 euros i que servirà per ampliar la zona verda del voltant de la Borda Gabriel, adquirida al desembre del 2022. Així mateix, també s’ha aprovat seguir amb el procés del pla especial a Can Noguer, que segueix el seu curs després que la CTU validés les al·legacions al projecte.

Finalment, en la sessió d’avui també s’han aprovat els comptes corresponents a l’exercici del 2023, que permeten fer un balanç del mandat anterior. En aquest sentit, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha assenyalat que el Comú ha tancat l’anterior mandat amb un superàvit de 15 milions. Com a nota destacada, Dolsa ha afegit que l’import de les inversions liquidades, durant el mateix període, freguen els 24 milions. Una xifra que, segons el mandatari, “mai s’havia assolit quant a inversions”.

Respecte a l’exercici del 2023, el Comú el tanca amb uns ingressos de 32,2 milions d’euros i unes despeses de 37,4 milions d’euros. Amb tot, l’endeutament a final d’exercici se situava en els 2,6 milions d’euros. Una xifra que demostra que l’endeutament continua anant a la baixa i seguirà aquesta tendència. I és que segons les previsions de la corporació, durant l’any corrent es pretén eixugar el deute en 2,4 milions d’euros i els poc més 235.000 euros restants es liquidaran el 2025. Per tant, durant el pròxim any, l’endeutament comunal quedarà a zero.

Així, les xifres amb les quals es tanca l’exercici del 2023 demostren, una vegada més, l’òptima gestió de les finances comunals de l’actual corporació que continua eixugant el deute històric contret pels equips comunals d’altres colors polítics. Actualment, la ràtio del límit d’endeutament se situa en el 8,44% del seu llindar màxim (200%). Això converteix el Comú d’Escaldes-Engordany amb el que té la ràtio d’endeutament més baixa d’Andorra.