Modificació del reglament del 29-3-2021 de fixació de l’import màxim de les prestacions socials econòmiques.

Reglament del 30-11-2023 de modificació del reglament del 29-3-2021 de fixació de l’import màxim de les prestacions socials econòmiques.

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 30 de novembre de 2023, ha aprovat el següent Reglament de modificació del reglament del 29-3-2023 de fixació de l’import màxim de les prestacions socials econòmiques, que s'articula com segueix:

 

Article únic

 

Es modifica l’article 3 Fixació de l’import de les prestacions econòmiques de caràcter general adreçades a nuclis familiars amb situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere, que queda redactat com segueix:

 

 

Concepte

Import

Lloguer de l’habitatge principal

Fins a un màxim de 500 € mensuals

Alimentació, productes d’higiene personal i de la llar, i productes per a nadons

Fins a un màxim de 200 € mensuals per persona

Productes de farmàcia i parafarmàcia (no finançats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social)

Fins a un màxim de 100 € mensuals per persona

Tributs

Exoneració parcial o total segons sol·licitud

Menjador a domicili (per situacions de malaltia crònica sobrevinguda)

Fins a un màxim de 200 € mensuals per persona

Altres prestacions amb caràcter d’urgència

1)Fins a un màxim de 200 € mensuals per persona

2) Fins a un màxim de 500 € puntuals per persona

 

Disposició final

 

Aquest reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 30 de novembre de 2023.