Més espai verd al Clot d’Emprivat

El Comú ha aprovat de manera definitiva la modificació del POUP encaminada a ampliar la zona verda del Clot d’Emprivat. Això es fa després de rebre l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) als canvis introduïts per la corporació. Amb aquesta modificació, a partir d’ara, l’espai d’ús públic al Clot d’Emprivat passarà del 15% actual a ser d’entre el 50% i el 64%.

Aquest espai es concentrarà a la zona del Prat del Roure per així ampliar el pulmó verd de la parròquia. La mateixa modificació del POUP contempla que en cap cas les torres del Clot d’Emprivat puguin créixer en alçada.