Empodera't: Febrer - Juny 2023

Empodera't és un programa adreçat a dones. Es tracta de xerrades, tallers, formacions i masterclass que busquen l’empoderament individual i col·lectiu. 

L’empoderament de la dona és un procés de conscienciació, aprenentatge i adquisició d'eines per a la transformació social. Busquem l’empoderament individual i col·lectiu, ja que no n'hi ha prou amb produir canvis a la dimensió subjectiva i personal, sinó que és necessari que es produeixin també a nivell col·lectiu, mitjançant la creació de xarxes i participació social.

A continuació trobareu el calendari del programa Empodera't del febrer al juny.