1 / 2
1 / 2

El Comú impulsarà la instal·lació de panells solars al Prat Gran

El Comú d'Escaldes-Engordany ha acollit la presentació de les principals conclusions del projecte COLEOPTER, finançat pel Programa Interreg Sudoe, en el qual el pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany ha estat objecte d’estudi. Entre les més destacades figuren els següents punts: millora del confort tèrmic de la zona de pista en funció de l’activitat programada, hora i estació de l’any; ampliació de la disponibilitat de la pista; i resoldre els problemes d’enlluernament a través de la col·locació de vinils translúcids i la instal·lació de panells fotovoltaics. Aquestes són algunes de les propostes sorgides del grup de diàleg format entorn el projecte.

Sobre la millora del confort tèrmic a la zona de pista, el grup de diàleg, integrat per representants de diverses entitats socials i esportives del país, assenyala que durant l’hivern la temperatura de la pista és inferior a 15 graus (matinada) i superior a 30 graus (tarda). Temperatures que provoquen que l’òptima climatització de la zona suposi la principal despesa energètica del pavelló. D’aquí que es proposi ajustar la regulació d’hivern del sistema de climatització basant-se en la normativa espanyola NIDE (Normativa de las Instalaciones Deportivas y Esparcimiento) que determina que la pista es mantingui en 16 graus i vestuaris i banys a 20 graus. Una mesura que pot suposar un estalvi del 10% en l’ús de gasoil.

La resolució dels problemes d’enlluernament a la cantonada sud-oest de la zona pista és una altre punt a millorar. Un estudi encomanat en el marc d’aquest projecte mostra que gairebé la totalitat de la coberta del pavelló presenta una gran irradiació solar. S’estima que prop del 80% de la coberta, és a dir 1207 m2, té la suficient irradiació com per poder col·locar-hi panells fotovoltaics. Això correspondria a una instal·lació de 670 panells, amb una potència de 154,4 kWp i una generació de 294 MWh/any. Exceptuant els mesos de novembre, desembre i gener, el pavelló seria autosuficient a nivell elèctric i fins i tot seria un aportador net d’electricitat a la xarxa. Una altra de les solucions proposades que seria complementària a la col·locació de panells fotovoltaics és la col·locació de vinils translúcids. Tot i que el pavelló ja disposa en l’actualitat de vinils en alguns dels vidres de la façana oest, aquests són insuficients per a solucionar els problemes d’enlluernament.

El projecte, doncs, no només preveu millores relatives a l’eficiència energètica de l’edifici sinó també a l’ús que se’n fa. Arran d’aquest procés participatiu, el Comú d’Escaldes-Engordany ha recollit les propostes i ja ha començat a implementar les solucions de més fàcil execució com els controls de temperatura, canvis en les reserves i en la gestió de la pista. A més, el pavelló serà un dels edificis que es connectarà a la xarxa de fred i calor de FEDA.

La consellera de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha destacat la importància de participar en projectes com aquest i ha avançat que millores de més abast, com ara la instal·lació de plaques fotovoltaiques, s’intentaran iniciar durant aquest any. Així mateix, la cònsol major, Rosa Gili, ha celebrat el procés participatiu que s’ha aplicat en aquest projecte.