1 / 1

Delegació de competències a la Junta de Govern per a la contractació de dipòsits a curt termini

Decret del 28-12-2022 de delegació de competències a la Junta de Govern per a la contractació de dipòsits a curt termini.

 

Vist l’article 34 del Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989;

Vistos els articles 9, 10 i 11 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, de 24 de novembre del 2011;

Vista la voluntat d’agilitzar i optimitzar la contractació de dipòsits a curt termini, considerats operacions sense risc financer, que permetin disposar de la tresoreria en funció de les necessitats comunals;

El Comú d'Escaldes-Engordany, conforme amb l’acord adoptat en la sessió de Consell de Comú celebrada en data 28 de desembre de 2022;

 

Decreta

La delegació a la Junta de Govern de la contractació i de la negociació de dipòsits a curt termini, considerats operacions financeres sense risc, amb la finalitat d’optimitzar i agilitzar els procediments al respecte.

Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 28 de desembre de 2022.