Recollida porta a porta dels residus domèstics

 

Que és el porta a porta?

La recollida porta a porta consisteix en lliurar els residus en contenidors davant de la porta de casa en els dies determinats per a cada fracció de 20 hores a 22 hores.

 

Objectius de la recollida porta a porta

Amb la recollida porta a porta dels Vilars, Can Diumenge, Étang Salé i Hortalets de Ribot es volen assolir els objectius següents:

• Eliminar els punts verds per millorar la salubritat de la zona.

• Facilitar la recollida de residus a la ciutadania.

• Aconseguir un major reciclatge de residus.

• Reduir les emissions de CO2 optimitzant els desplaçaments de les  

recollides.

• Millorar la qualitat de la recollida selectiva, especialment en la fracció d’envasos (reducció d’impropis).

 

Àmbit de la prova pilot de la recollida porta a porta

La zona objecte de la prova pilot inclou els carrers Étang Salé i Hortalets de Ribot i la zona dels Vilars/Can Diumenge (incloent el carrer Prat del Rogetó).

 

Quan començarà la prova pilot?

El nou servei començarà el 30 de gener del 2023.

 

Modalitat de la recollida

• Les fraccions objecte de les recollides porta a porta són: rebuig, envasos i paper.

• La recollida porta a porta consisteix a lliurar els residus en els contenidors subministrats exclusivament pel Comú davant de la porta de casa en els dies determinats per a cada fracció i de 20 hores a 22 hores.

• La fracció vidre i olis vegetals es continuaran dipositant en els contenidors emplaçats a la via pública.

• Caldrà dipositar dins dels contenidors específics els residus en bosses, que es podran recollir al departament de Medi Ambient de forma gratuïta durant la prova pilot.

• El paper no s’ha de dipositar dins del contenidor sinó en caixes o bosses de paper.

• En cas de necessitat puntual podem dipositar els residus de cada fracció a la zona d’emergència senyalitzada en el plànol. La zona d’emergència és un mòdul de residus emplaçat al carrer de les Teulades. Els usuaris han de recollir una clau magnètica d’obertura del mòdul al departament de Medi Ambient.

 

Freqüència de la recollida

 

Que no es pot fer?

• Deixar a la via pública residus fora dels dies i horaris establerts.

• Dipositar residus fora de l’àrea d’emergència.

• Dipositar residus a la via pública fora del contenidor a excepció del paper/cartró, que s’ha de dipositar en caixes de cartró o bosses de paper.