Recollida porta a porta de residus als Vilars, Can Diumenge, Hortalets de Ribot i Étang Salé

El Comú d’Escaldes-Engordany impulsarà una prova pilot de recollida porta a porta dels residus domèstics a la zona dels Vilars, Can Diumenge, Hortalets de Ribot i Étang Salé. Amb aquesta mesura es pretén donar solució a alguns punts negres; assolir un major grau de reciclatge i millorar la qualitat de la recollida selectiva, especialment en la fracció d’envasos; reduir les emissions de CO2 (circularan 52 vehicles menys a l’any); i sobretot facilitar la gestió dels residus domèstics a la ciutadania.

Les fraccions objecte de la recollida porta a porta són els envasos, el paper i cartró, i el rebuig. L’oli vegetal i el vidre s’hauran de continuar dipositant als contenidors que hi ha en els punts verds actuals.

 

Amb el nou sistema, els veïns de la zona podran dipositar els residus a la porta de casa en l’horari actual (de 20 a 22 hores). Només hauran de fer atenció al tipus de fracció que es recull cada dia de la setmana. El rebuig es recollirà el dilluns, dijous i dissabte; el paper i cartró dimecres; i els envasos el dimarts i divendres. Aquests residus s’hauran de dipositar en contenidors davant de la porta (gris per al rebuig i groc per als envasos). En el cas del paper i cartró es deixarà ben lligat dins de bosses de paper o caixes de cartró. El Comú subministrarà bosses per facilitar la separació dels residus a la ciutadania i regalarà el contenidor groc tant per als edificis plurifamiliars com per als edificis unifamiliars.

 

A més, es posarà en funcionament una àrea d’emergència que estarà ubicada al carrer de les Teulades i que permetrà dipositar-hi els residus en cas de necessitat fora de l’horari i del dia de recollida. Per accedir-hi, el Comú donarà una clau magnètica a tot el veïnat i es fixarà un accés limitat de 20 cops a l’any. En casos excepcionals s’ampliarà el nombre d’accessos a l’àrea d’emergència.

 

Per facilitar l’adaptació dels habitants de la zona a la recollida de residus porta a porta, el Comú d’Escaldes-Engordany farà arribar documentació informativa a totes les llars. A més, a partir del 12 de desembre durà a terme reunions ciutadanes per aclarir dubtes. També s’ha creat un servei telefònic d’atenció a l’usuari, es farà pedagogia porta a porta, i l’empresa de recollida controlarà els contenidors per verificar que els residus dipositats són conformes.

 

La recollida de residus porta a porta començarà el 30 de gener del 2023. Els residents a la zona podran passar a recollir la clau magnètica i les bosses pel Departament de Medi ambient a partir del 9 de gener.

 

La prova pilot tindrà una durada de sis mesos. Si el resultat és positiu s’analitzarà ampliar la recollida porta a porta a altres zones.