1 / 1

Delegació de signatura al cap d’Urbanisme del Comú d’Escaldes-Engordany.

Decret del 29-9-2022 de delegació de signatura al cap d’Urbanisme del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Atesa la voluntat d’agilitzar els tràmits administratius per tal de prestar un millor servei als ciutadans que s’adrecen al Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vistos els articles 34 i 35 del Decret legislatiu del 3 de juliol de 2019, de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, conforme a l’acord adoptat en la sessió de Consell de Comú de data 29 de setembre de 2022;

 

Decreta:

 

Delegar al Sr. Gerard Calvet Sala, cap del Departament d’Urbanisme del Comú d’Escaldes-Engordany, la signatura de certificats, resolucions i altra documentació emesa pel Departament de Cadastre i Gestió del Territori, quan el cap del departament en qüestió es trobi absent.

 

 

Disposició final

 

Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 29 de setembre de 2022.