1 / 1

Publicació de les llistes electorals provisionals 30/09/2022

Avís del 28-9-2022, informant sobre la pròxima publicació de les llistes electorals provisionals

Conforme al que estableixen l'article 8 i connexes de la Llei qualificada del règim electoral i referèndum, el proper dia 30 de setembre de 2022 es faran públiques les llistes electorals provisionals.

Les llistes es podran consultar al tauler d’edictes i al despatx de Tràmits de Casa Comuna, o en línia a través del web www.e-e.ad.

Tota persona que es consideri amb dret a figurar a les llistes i no hi consti inscrita, podrà formular la seva petició al Comú per escrit, adjuntant la documentació que estimi oportuna, dins el termini de 15 dies naturals seguits a la publicació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 28 de març de 2022

Llistes electorals