Què és el programa Okupa’t?

Programa de formació laboral adreçat als joves d’entre 15 i 21 anys amb problemes per accedir al món laboral a causa de la manca de treball, de formació laboral o les problemàtiques sociofamiliars i/o socioeducatives.

Objectius:

•             Promoure habilitats socials i competències dels participants i treballar la seva autoestima, la integració social i valors com el respecte.

•             Aproximar-los al món del treball i oferir-los eines per tal que puguin recercar feina o orientar-se en alguna formació.

•             Detectar situacions de risc.

•             Acompanyar i orientar els joves en el seu futur.

Funcionament:

El programa té dos mesos de durada. El primer mes es dedica a formació i es fa una estada en diferents departaments del Comú. El segon mes, els participants seleccionen un departament per continuar la formació. Els joves fan una jornada laboral de 8 hores al dia per la qual perceben el salari mínim.