El Comú detecta irregularitats en un projecte urbanístic que impedeixen la seva autorització

El Comú d’Escaldes-Engordany ha donat a conèixer aquest dilluns tots els detalls relacionats amb el projecte urbanístic que la família Tomàs (Casa Xirro) volia impulsar als terrenys anomenats Terres del Solà de l’Estany, ubicats a Engolasters. Un projecte que la corporació no ha autoritzat perquè s’han detectat desajustos amb la normativa.

Els fets es remunten al març del 2020 quan el Comú rep la sol·licitud de llicència d’urbanització per part de Sandra Tomàs, propietària principal dels terrenys, i el seu representant legal en la sol·licitud, Marc Calvet. Són els tècnics comunals que detecten incongruències entre el Pla d’Urbanisme i la realitat dels terrenys i es fa silenci administratiu a la sol·licitud.

Arran d’això, la propietat presenta una demanda contra el Comú d’Escaldes-Engordany a la Batllia perquè se li permeti urbanitzar els terrenys. Vista aquesta decisió, el Comú es veu obligat a defensar-se i en recopilar la informació que pot ser útil per aquest cas constata diverses irregularitats en actes administratius aprovats per anteriors corporacions. Aquests fets es posen en coneixement dels consellers de la minoria i també de la propietat, a la qual es demana aportar documentació que ajudi a esclarir diferents aspectes. A més, es comunica la intenció del Comú d’instruir l’expedient en sessions de Consell de Comú a porta tancada per preservar el dret a la intimitat i a la pròpia imatge de la família. Aquesta mesura es duu a terme d’acord amb la minoria i després d’informar la propietat.

Al mateix temps, el Comú sol·licita a la Batllia que suspengui la causa iniciada per la propietat per una qüestió de prejudicialitat administrativa i de forma paral·lela s’obri un procediment de revisió d’ofici per via administrativa, que consisteix en donar un termini a la família per presentar al·legacions abans que el Comú decideixi si segueix o no per la via judicial. És en un segon Consell de Comú a porta tancada que s’acorda dur a la Batllia les revisions d’aquests actes administratius vistes les al·legacions presentades per la propietat. Amb aquesta actuació, el Comú pretén que sigui la justícia la que decideixi de forma definitiva si l’administració comunal va realitzar alguna acció no conforme a la legalitat.

 

Visualitza la roda de premsa