Punts verds i recollida selectiva

La millor manera de gestionar els residus és no generar-ne.

QUÈ SÓN ELS PUNTS VERDS

Són àrees de recollida selectiva repartides en diferents punts de la parròquia (aparcaments, urbanitzacions, places) on es possible dipositar determinats residus domèstics.
 
Cada punt verd es constituït per tres contenidors:
- Vidre (color verd)
- Paper cartró (color blau
- Envasos (color groc).
 
Situació: Veure plànol interactiu
 
Nota: És de fonamental importància que els residus siguin correctament triats abans de dipositar-los en els corresponents contenidors.
 
 
 
DIES DE RECOLLIDA dels contenidor dels punts verds  
VIDRE  Dilluns i Dijous a les 7h
ENVASOS Dimarts i Divendres 20h
DIES DE RECOLLIDA porta a porta  

PAPER I CARTRÓ (Porta a porta)

Cal deixar les caixes de cartró i/o els diaris ben lligats a la porta de l'edifici o al costat dels contenidors d'escombraries.

Centre Vila: cada dia a les 21h

Urbanitzacions: cada dimecres a les 21h

 ESCOMBRARIES Cada dia entre les 21h i les 6h

ESTRIS VELLS (Porta a porta)

Trucar prèviament al telèfon 890865 o omplenar el formulari (veure serveis del ciutadà a la web)

Dimarts, dimecres i dijous.

Es recull estris voluminosos, electrodomèstics, estris vells en general, a nivell domèstic.

 
 
RECICLAR MÉS
Amb l'objectiu de millorar la recollida de residus, donem la possibilitat als particulars i a la comunitat de veïns d'adquirir contenedors d'envasos i de vidre a més del contenidor d'escombraries que és de compra obligatòria.