1 / 1

Calendari dies festius parròquia 2019

Decret del 10-12-2018, pel què es fixen els dies festius parroquials per a l’any 2019

 

Vist el Decret del Govern de data 7 de novembre de 2018, pel qual s’aprova el calendari laboral corresponent a l’any 2019, article 3r,
El Comú d'Escaldes-Engordany, conforme a l’acord adoptat en la sessió de Consell celebrada el dia d’avui,


DECRETA

El dia 14 de juny de 2019 (diada commemorativa de la creació de la parròquia) i els dies 25 i 26 de juliol de 2019 (diades de Sant Jaume i Santa Anna, Festa Major) són dies festius d'obligatori compliment a la parròquia d'Escaldes-Engordany, retribuïts i no recuperables, pels sectors de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, el transport i distribució de mercaderies i, en general, tots els serveis no relacionats directament amb el turisme.


Atès que el dia 14 de juny de 2019 s’escau en divendres, aquesta festa es trasllada al diumenge següent, dia 16 de juny conforme a l’acord adoptat pel Comú en la sessió de Consell del dia 9 de gener de 1997.


Pel que fa als treballadors dels sectors relacionats directament amb el turisme, s'estarà al que preveu l'article 2 del Decret del Govern sobre el calendari laboral per a l'any 2019.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 10 de desembre de 2018