Emplaçament de terrassa de bar

Sol·licitud al Comú d'Escaldes-Engordany, per tal d'ocupar la via pública amb una terrassa de bar.

Documentació a aportar

• Còpia de l'autorització d'exercici d'activitat.
• Relació i descripció detallada dels elements del mobiliari previst per instal·lar a la terrassa.
• Plànol de situació amb la plaça, el carrer o l'espai públic, on es detalli l'espai i la superficie exactes per a l'ocupació de la terrassa.
• Pòlissa de responsabilitat civil il·limitada sobre la instal·lació.
• Fiança bancària per un import de 600€, a favor del Comú d'Escaldes-Engordany i amb una vigència igual a la durada de la llicència.

Informació complementària

• En les places públiques tancades a la circulació de vehicles, els carrers i espais públics, les autoritzacions d'ocupació de la via pública per a l'explotació de terrasses de ba es podran lliurar per tot l'any.
• Les terrasses han de tenir com a màxim una llargada de 10 metres, i una amplada màxima de 1,80 metres.
• L'horari d'obertura al públic de les terrasses és de 10 del matí a 12 de la nit.
•En cas d'ocupar superfície de façana d'un altre establiment, només es tractarà de l'establiment contigu i s'haurà d'acreditar documentalment l'autorització amb la signatura del titular d'aquest altre establiment i del propietari de l'edifici.
• Els preus per l'explotació de terrasses, estan subjectes als publicats a l'ordinació sobre preus públics.

Lloc

Servei de tràmits del Comú d'Escaldes-Engordany,
Parc de la Mola,6
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 890890

Normativa

• Reglament d'ocupació de la via pública amb terrasses de bar vigent a la Parròquia d'Escaldes-Engordany, publicat al BOPA (www.bopa.ad).

Sol·licitud en pdf