Reglament cementiri de la Plana (mod. abril 2013)

 Reglament del 12-4-2013, de modificació del Reglament del cementiri parroquial de la Plana

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol segon, capítol segon, article cinquè;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 12 d’abril del 2013, ha acordat CONFIRMAR i MODIFICAR el Reglament del cementiri parroquial de la Plana, de data 16 d’octubre del 1996, com segueix:

 

Article 1

 

Modificació de l’article 14

 

S’afegeix un nou paràgraf a l’article 14, apartat b) del Reglament del cementiri parroquial de la Plana, amb el següent redactat:

 

'Els propietaris de nínxols situats al costat esquerra en sentit ascendent de la rampa d’accés a la Capella, podran efectuar, amb despeses a càrrec seu, el tancament del nínxol amb una làpida de les característiques següents:

 

Làpida: Granet, model uniforme del Cementiri de La Plana, homologat pel Comú.

 

Color: Verd Prada.

 

Mida: 94 centímetres d’amplada per 83 centímetres d’alçada i 2 centímetres de gruix. En cap cas la instal·lació de la làpida pot sobrepassar el 50% de les parets mitgeres.

 

Subjecció: Mètopes de 5 centímetres de diàmetre del mateix color que les actuals, amb cargol, separador i tac metàl·lic.'

 

Disposició final

 

Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna,12 d’abril de 2013