1 / 1

Es fixen els dies festius parroquials per a l’any 2022

Vist el Decret del Govern publicat al Bopa núm. 111, del 20 d’octubre de 2021, pel qual s’aprova el calendari laboral corresponent a l’any 2022, article tercer;

El Comú d'Escaldes-Engordany, conforme amb l’acord adoptat en la sessió de Consell de Comú celebrada en data 30 de desembre de 2021;

Decreta

L’any 2022 són dies festius d'obligatori compliment a la parròquia d'Escaldes-Engordany, retribuïts i no recuperables, pels sectors de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, el transport i distribució de mercaderies i, en general, tots els serveis no relacionats directament amb el turisme:

⦁ El dia 14 de juny (diada commemorativa de la creació de la parròquia).(*)

⦁ Els dies 25 i 26 de juliol de 2021 (diades de Sant Jaume i Santa Anna, Festa Major)

(*) Atès que el dia 14 de juny s’escau en dimarts, el dia festiu es trasllada al diumenge següent, dia 19 de juny, conforme amb l’acord adoptat pel Comú en la sessió de Consell del dia 9 de gener de 1997.

Pel que fa als treballadors dels sectors relacionats directament amb el turisme aquest Decret es remet al que preveu l'article 2 del Decret del Govern sobre el calendari laboral per a l'any 2021.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 30 de desembre de 2021.