Inici / Edictes / Adjudicacions març 2017

Adjudicacions març 2017

Edicte del 31-3-2017 pel què es fan públiques diverses adjudicacions

 

Vistes la Llei de Contractació Pública, articles 5, 20.4 i 51, i l’Ordinació General del Pressupost, el Comú d’Escaldes-Engordany fa públiques les següents ADJUDICACIONS:


Objecte: subministrament de carburant pel parc de vehicles comunal
Durada del contracte: un any
Adjudicatari: CADESA
Import: descompte sobre PVP –0,067 € / litre
Partida pressupost: partides diverses
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 16 de gener de 2017

Objecte: subministrament i instal·lació de 2 equips de control d’accés als
nous aparcaments comunals
Adjudicatari: UTE MAVIPARQ / MEYPAR
Import *: 83.997,56 € (IGI no inclòs)
Partida pressupost: 301-1331000-60381
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 16 de gener de 2017

Objecte: contractació anyal d’espais i falques per a publicitat institucional
Adjudicataris: mitjans de comunicació nacionals diversos
Import *: 76.947,87 €
Partida pressupost: 104-9220000-22670
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 16 de gener de 2017

Objecte: compra d’un vehicle utilitari per a ús del Servei de Circulació
Adjudicatari: EUROP AUTO
Import *: 20.900 € (descomptat preu represa, 1.300 €)
Partida pressupost: 402-1330000-60400
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 23 de gener de 2017

Objecte: subministrament de combustible per a calefacció dels edificis comunals
Durada del contracte: un any
Adjudicatari: ESTACIÓ ENCLAR CARBURANTS
Import: descompte sobre PVP –0,082 € / litre
Partida pressupost: partides diverses
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 6 de febrer de 2017

Objecte: realització dels treballs d’amidaments corresponents al projecte de reforma de les piscines comunals
Adjudicatari: DTG RUBIO-TERRISSE
Import *: 12.000 €, IGI no inclòs
Partida pressupost: 501-3420001-61200
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 13 de febre de 2017

Objecte: sojorn del grup d’infants de l’illa de Réunion i acompanyants
Adjudicatari: HOTEL KYRIAD COMTES D’URGELL
Import*: 10.177,75 €
Partida pressupost: 610-2310000-22695
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 20 de febrer de 2017

Objecte: redacció del projecte d’enginyeria i direcció dels treballs de
prolongació del carrer Sant Antoni
Adjudicatari: Guillem VALDÉS
Import *: 3,80% d’honoraris
Partida pressupost: 501-4501001-60706
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 20 de febrer de 2017

Objecte: redacció del projecte d’enginyeria i direcció dels treballs de renovació de serveis en el marc de l’execució del projecte de prolongació del carrer Sant Antoni
Adjudicatari: Bernabé RODRIGUEZ
Import *: 4% d’honoraris
Partida pressupost: 501-4501001-60706
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 20 de febrer de 2017

Objecte: redacció del projecte d’enginyeria i direcció dels treballs de
reforma de les Piscines Comunals
Adjudicatari: Bernabé RODRIGUEZ
Import *: 4% d’honoraris
Partida pressupost: 501-4501001-61200
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 20 de febrer de 2017

Objecte: preparació i servei de dinars per als joves inscrits als Esports d’Estiu
Adjudicatari: APACEF
Import *: 5,30 € / àpat
Partida pressupost: 621-3410010-22150
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 13 de març de 2017

Objecte: subministrament de 6.260 geranis destinats a carrers i espais diversos
Adjudicatari: TOT NATURA
Import *: 15.399,60 €
Partida pressupost: 502-1710000-21711
Òrgan contractant: Junta de Govern
Data acord adjudicació: 13 de març de 2017

(*) Els imports, si no s’especifica el contrari, consten amb l’IGI inclòs.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 31 de març de 2017.