Inici / Edictes / Vehicles abandonats

Vehicles abandonats

Edicte del 23-3-2017 pel qual es fa pública una relació de vehicles què, de no ser reclamats pels propietaris, es consideraran cosa abandonada

 

 

Atès que als dipòsits comunals s’hi troben diversos vehicles retirats en el seu dia de la via pública pel Servei de Circulació, els propietaris dels quals són persones desconegudes o que no ha estat possible localitzar als efectes de notificació;

 

Vista l’Ordinació sobre retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals, i abandó de vehicles, de data 4 de març de 2010;

 

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern del Comú, en la sessió celebrada el dia 20 de març de 2017;

 

Es fa pública la relació dels vehicles referits:

 

Matrícula

Marca-model

Tipus

Propietari

8141

Yamaha Bw’s 50

moto

Calvet Ferre, Antoni

H3682

CSR Scoo 150

moto

Del Cueto Briva, Mª Dolors

C2107

Lancia Y10

turisme

Espai 7, SLU

F7693

Aprilia Scarbeo 100

moto

Guitard, SL

F0443

Iberica N/IR-Mag

remolc

Martins de Sousa, Omar Ruben

B4494

Renault Clio

turisme

Ogando Dias, Daniel

SA 2082 O

Renault 19 Driver

turisme

(desconegut)

 

 

Els propietaris d’aquests vehicles disposen del termini inajornable de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per tal de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini, els vehicles que no hagin estat recuperats seran considerats com a cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 23 de març de 2017.