Inici / Edictes / Treballs aparcament av. del Fener

Treballs aparcament av. del Fener

Edicte del 2-3-2017 pel què es convoca un concurs per adjudicar els treballs d’adequació d’un aparcament públic a l’av. del Fener

Conforme a l’acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 28 de febrer de 2017, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs d’adequació d’una parcel·la radicada a l’avinguda del Fener per destinar-la a aparcament públic.

Les empreses interessades, previ pagament de la taxa corresponent, podran retirar del despatx del Departament d’Urbanisme del Comú (casa comuna, 3ª planta, tel: 890870) la documentació següent:

1) Convenció i clàusules administratives particulars

2) plec de condicions tècniques

3) quadre de preus unitaris

4) pressupost

5) plànols

6) memòria

7) estudi de seguretat i salut.

Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de condicions i presentar al mateix despatx del Departament d’Urbanisme.


El termini de presentació finalitzarà el proper dia 7 d’abril, divendres, a les 15:00 hores.

El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 2 de març de 2017.