Inici / Edictes / Termini pagament comerç

Termini pagament comerç

Avís del 3-3-2017, pel què es notifica l’acabament del període voluntari per al pagament del primer venciment de quotes tributàries i preus públics diversos

Vist el que disposen els articles 37 i 64 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària;


Vist el que disposa l’Ordinació sobre preus públics del Comú d’Escaldes-Engordany;


Es notifica als obligats tributaris de l'impost sobre la radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals, i de les taxes d’higiene i enllumenat (art. 11, 12 i 31 de l'Ordinació tributària), que el període voluntari de pagament del primer venciment de la quota tributària acabarà als 30 dies comptats des de la data de publicació al Bopa d'aquesta notificació col·lectiva.

Es notifica als obligats al pagament del preu públic sobre instal·lació de rètols (art. 8.1 de l’Ordinació sobre preus públics) que el període voluntari de pagament del primer venciment del preu públic acabarà als 30 dies comptats des de la data de publicació al Bopa d’aquesta notificació col·lectiva.

L’impost i la taxa abans esmentats es relacionaran en un sol rebut

El pagament es pot realitzar per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària del Principat d’Andorra, designat per l’obligat tributari, o directament al servei de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany, a casa comuna, planta baixa.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 3 de març de 2017.